ผู้วิจัยและเพาะพันธุ์เห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยามือหนึ่งของจีน

อีกหนึ่งความภูมิใจของผมที่ได้มือหนึ่งด้านการเพาะเห็ดของเมืองจีน profession ju 
ผู้วิจัยและเพาะพันธุ์เห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยาเห็ดของเมืองจีน และเป็นผู้ดูแลความคุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ด มาเป็น เหล่าซือ ในการสอนการเพาะเห็นมอเรลและการเพาะเนื้อเยื่อของผมในวันนี้ครับผ