Smart Farmer ต้นแบบ

การเพาะเห็ดถังเช่าdoae58กทม มีนบุรี

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ   นายกฤษณะ  จูจ้อย

2. Smart Farmer ต้นแบบสาขา  Young  Smart
3. 
คำจำกัดความ  "เห็ดเป็นยา ราคาเป็นแสน”

4. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี

      1) ความรู้เฉพาะสาขา  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
                   เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ มีการนำหนอนไหมดักแด้มาทำเห็ด ถังเช่า

      2) การผลิต

                2.1 อาหารวุ้น PDA  โดยนำ มันฝรั่ง 20 กรัม --> ต้มในน้ำ 1 ลิตร นาน 30 นาที --> แยกเอาเนื้อ ออก --> สารเคมี และวิตามิน B1 --> นำเอามารวมกับหนอนปั่น  (หนอนไหม หรือ หนอนไม้ไผ่)

                2.2  การเพาะเลี้ยงบนวุ้น ตัดเอาเนื้อเห็ด โดยคัดดอกใหญ่สมบูรณ์ (อายุ 45 วัน ดีที่สุด)                     2.3 เชื้อน้ำ มันฝรั่ง 100 กรัม ต้มในน้ำ 1 ลิตร  ใช้เวลา  30 นาที พักให้เย็น แล้วใส่น้ำตาลกลูโคส 20 กรัม --> ตักใส่ขวด หลังจากนั้น  ตัด วุ้น PDA  ใส่ลงไปในขวด
                   2.4 การเลี้ยงเห็ดถังเช่า  โดยนำมันฝรั่ง 20 กรัม ต้มในน้ำ 1 ลิตร ใช้เวลา 30 นาที  แล้วน้ำมากรองเอาเนื้ออก แล้วผสมกับสารเคมี และวิตามินบี 1   นำหนอนที่ปั่นมาใส่รวมกัน
                   เตรียมข้าวสาร(สังข์หยด) ตักใส่ขวดโหล 70 กรัม/ขวด แล้วใส่น้ำปรุง 50 มิลลิลิตร   ปิดฝาแล้วนำไปนึ่งที่อุณหภูมิ 121 องศา  เป็นเวลา 30 นาที  แล้วพักให้อุ่น นำเข้าตู้หยอดเชื้อ เพื่อฉีดเชื้อโดยใช้สริง  
                   การฉีดเชื้อ 3 มิลลิลิตร 
--> เอาเห็ดถังเช่าที่ฉีดเชื้อเข้าห้องมืด อุณหภูมิ 25 องศา --> ระยะการเดิน 20 วัน เริ่มมีดอกแล้ว ให้แสง 500-1,500 lux เห็ดถังเช่าชอบอากาศหนาวเย็น 18 องศาเซลเซียส 1 สัปดาห์ 
และให้หมอก 7-10 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส + แสงอัลตราโซนิค 
-->45 – 60 วัน เก็บดอก 
โดยตัดเป็น 4 ส่วน แล้วดึงออกมาทีละส่วน 
--> นำไปอบแห้ง ในอุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง 
จะทำให้สี และสรรพคุณทางยาอยู่ครบ 

          3) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า

                   3.1 เซรั่มครีมทาผิว                           ราคา  350  ต่อ 1 ขวด (15 ml.)
                   3.2 น้ำถังเช่าสีทอง
                           ราคา  35  ต่อ 1 ขวด (150 cc.)

                   3.3 ไวน์เห็ดถังเช่า                            ราคา  350  ต่อ 1 ขวด

                   3.4 ถังเช่าสีทองผงบรรจุแคปซูล             ราคา  250  ต่อ 1 แผง

          4) การตลาด

                   - เห็ดถังเช่าสีทองสด กิโลกรัมละ 8,000 บาท  / ขวดละ 500 บาท
                   - เห็ดถังเช่าสีทองแห้ง กิโลกรัมละ 30,000 บาท
 / บรรจุขวด 10 กรัม ราคา 350 บาท

                   เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ 
                             1. ดึงคนมาอบรมแนะนำผลิตภัณฑ์ แล้วสร้างเครือข่าย
                             2. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของตนเอง และจัดโปรโมชั่น
                             3. ส่งขายโดยไม่ติดแบรนด์ โดยขายตลาดเพื่อสุขภาพ และฟาร์มเห็ดด้วยกัน
                             4. ออกบูท และงานใหญ่ๆ ที่น่าสนใจ
                             5. ขายประจำที่ตลาดจตุจักร 2 มีนบุรี

          5) แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                   - แปรรูป เป็นเครื่องดื่ม น้ำถังเช่าผสมรังนก
                   - ผลิตเป็นครีมอาบน้ำ

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ