ทำไมต้องถังเช่ากฤษณะฟาร์ม

ทำไมต้องถังเช่ากฤษณะฟาร์ม

                 1.ถังเช่าที่กฤษณะฟาร์มได้ผ่านการเพาะเลี้ยงและผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการ GAP ทั้งระบบ  รหัสรับรอง กษ03-9001-2552-38414871422รหัสแปลง 100303-9422-0001 ชนิดพืชเห็ดถังเช่าพื้นที่ 0.19 ไร่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) พ.ศ.2555

 

2.TEST REPORT เห็ดถังเช่าทุกรุ่นได้ผ่านการตรวจวัดค่าสารออกฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่องจึงมั่นใจได้ว่าเห็ดทุกดอกมีคุณภาพดีที่สุดและให้สารออกฤทธิ์ทางยาที่สูง