โครงการดีดีอบรมฟรีกับกฤษณะฟาร์มเห็ด

โครงการดีดีอบรมฟรีกับกฤษณะฟาร์มเห็ด

การเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนั้นเปรียบเสมือนจุดพลิกผันให้กฤษณะหันกลับมามองปัญหาสังคมใน ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง คนว่างงาน รายรับไม่พอกับรายจ่าย หากมีการจัดอบรมเพาะเห็ดแก่ผู้ที่สนใจ น่าจะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัว เพราะให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว สามารถทำได้ ทั้งครอบครัว ขณะเดียวกันคุณสมบัติของเห็ดเป็นพืชเกษตรที่ดูแลง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาโรคหรือแมลงมารบกวน การอบรมการเพาะเห็ดของกฤษณะจัดขึ้นภายในบริเวณบ้าน

ในช่วงแรกๆ ทางกฤษณะฟาร์มเห็ดจัด อบรมฟรีโดยกระแสและผลการ ตอบรับในครั้งนั้นเกินเป้าที่ตั้งไว้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพิ่ม หลักสูตรการอบรม รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าโต๊ะเก้าอี้จากชุมชนเพื่อรองรับผู้เข้าอบรม ที่หลั่งไหลเข้ามา อย่างไม่ขาดสาย ส่งผลให้ต้องเก็บค่าอบรมคนละ 100 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าโต๊ะเก้าอี้ของชุมชน แนะมือใหม่ปลูกเห็ดโคนน้อย...ขึ้นง่ายได้ผลผลิตเร็ว นอกจากเห็ดนางฟ้าซึ่งเป็นเห็ดที่ปลูกง่ายที่สุดแล้ว กฤษณะบอกว่า เห็ดโคนน้อยเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หัดปลูก มีลักษณะคล้ายเห็ดโคน สีขาว สีหมวกสวยงาม สมส่วน ก้านดอกขนาด เท่าดินสอด า ความยาวของต้นเห็ดประมาณ 2-3 นิ้ว ซึ่งการเพาะเห็ดโคนน้อยของที่นี่เกิดไอเดียจากการใช้วัสดุเหลือทิ้งให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากก่อนหน้า นี้มีก้อนเชื้อเห็ดจำนวนมากที่มีลูกค้าและผู้ที่มาอบรมฝากมา จึงนำก้อนเชื้อดังกล่าวมาแยกแล้วผสมขี้เลื่อยและอาหารสูตรสำเร็จรูปสำหรับเห็ดโคนน้อยเข้าไป นอกจากนี้ยังพบว่าเห็ดโคนน้อยเป็นเห็ดที่มีสปอร์ แข็งแรงสามารถยืนหยัดสู้กับเชื้อราตัวอื่นได้ดีโตง่ายให้ผลผลิตสูงและให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วด้วย โดย สามารถเก็บผลผลิตได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เท่านั 

้น