รายการเกษตรกรสร้างชาติ ก้อนเห็ดเก่าใช้ใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มกำไรช่อง9

รายการเกษตรกรสร้างชาติ ก้อนเห็ดเก่าใช้ใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มกำไรช่อง9

อดีตพนักงานบริษัทลาออกมาลงทุนสร้างฟาร์มเห็ด เน้นขายก้อนเชื้อเห็ดที่ตลาดนิยม โดยพัฒนาสูตรก้อนเชื้อที่ใช้ส่วนผสมจากก้อนเชื้อเดิมที่ใช้แล้ว เกษตรกรในเขตหนองจอกรายนี้ได้คิดค้นและพัฒนานำก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่หมดอายุมารีไซเคิลทำก้อนเชื้อเห็ดใหม่โดยนำส่วนผสมจากก้อนเชื้อเห็ดเดิม แยกขี้เลื่อยจากก้อนเชื้อเห็ดเดิมและจากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุ โดยทดลองทำมานานกว่า 2 ปี เพื่อลดต้นทุนและวัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ ที่นี่เปิดอบรมฟรีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้อบรมเพาะเห็ดโคนน้อย และการทำก้อนเห็ดใหม่จากก้อนเห็ดหมดอายุ เพื่อให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เพิ่ม โดยมีเกษตรกรเข้ามาอบรมแล้วหลายรุ่นตลอดมา