ข่าวค่ำ NBT รีไซเคิลก้อนเห็ดเก่า ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้เกษตรกร

ข่าวค่ำ NBT รีไซเคิลก้อนเห็ดเก่า ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้เกษตรกร

เกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดเป็นอาชีพ เมื่อทำไประยะหนึ่งมักประสบปัญหาขยะจากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุ ปัญหานี้กำลังจะหมดไปหลังจากที่คุณกฤษณะ จูจ้อย(เจ้าของกฤษณะฟาร์มเห็ด) เกษตรกรในเขตหนองจอกรายนี้ได้คิดค้นและพัฒนานำก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่หมดอายุมารีไซเคิลทำก้อนเชื้อเห็ดใหม่โดยนำส่วนผสมจากก้อนเชื้อเห็ดเดิม ซึงได้ผลผลิตไม่ต่างจากการใช้ขี้เลื่อยใหม่ สามารถลดต้นทุน และยังสามรถลดขยะจากการเพาะเห็ดได้อีกด้วย