รายการอร่อยร้อยลี้ ช่อง TCC TV

รายการอร่อยร้อยลี้ ช่อง TCC TV 

รายการอร่อยร้อยลี้ จากช่อง TCCTV ออกกาศผ่านดาวเทียมทางรายการเดินทางมาถ่ายทำรายการถึงมีนบุรี ฟาร์มกฤษณะเพื่อเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะเห็ดเริ่มต้นจากวัตถุดิบในการเพาะเห็ด เทคนิคการทำฟาร์มเห็ด การทำโรงเรือน การบ่มเห็ด การอัดเชื้อเห็ด การอบเชื้อเห็ด รวมไปถึงการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ด สนใจติดทำฟาร์มเห็ด หรือซื้อเชื้อเห็ดเพื่อเป็นธุรกิจหลัก