เห็ดถังเช่าเพาะเลี้ยงง่ายๆโดยใช้ตู้เย็น

 

เห็ดถังเช่าเพาะเลี้ยงง่ายๆโดยใช้ตู้เย็น

 

ถ้าจะพูดถึงเห็ดถังเช่าคงต้องคิดถึงห้องแอร์เพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ ลงทุนสูง แต่สำหรับผมเปลี่ยนแนวความคิดนั้นไปเลยครับ เมื่อห้าปีก่อนผมได้คิดค้นระบบการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าโดยใช้ตู้เย็นเก่าเหลือใช้นำมาเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าและเห็ดเมืองหนาวหลายชนิดครับ ผลผลิตที่ได้  ออกดอกสวย ให้สารออกฤทธิ์ทางยาที่สูง ตรงตามที่คาดหมาย ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง ผมใช้ระบบควบคุมจำลองสภาวะอากาศ แสง อุณหภูมิ ความชื้น และออกซิเจนให้เหมือนกับ เห็ดถังเช่าและเห็ดเมืองหนาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงครับ. เป็นรายแรกของประเทศ ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าและเห็ดเมืองหนาวทุกชนิดทางกฤษณะฟาร์มสามารถใช้ตู้เย็นหรือตู้แช่เพาะเลี้ยงเห็ดได้แล้วนะครับ