รายการมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชน

รายการมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชน

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลิตรายการโดย บริษัท ยูนีค มีเดีย จำกัด มาทำความรู้จักกับผู้ที่ทำฟาร์มเห็ดจนกลายเป็นอาชีพ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อเห็ดคุณภาพ แห่งนึงของเมืองไทย กฤษณะฟาร์มเห็ด เมื่อปี 2548 กฤษณะและคุณแม่ได้ร่วมกันก่อตั้งกฤษณะฟาร์มเห็ด เนื่องจากเห็ดสามารถทำได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อจำหน่าย หรือขายหัวเชื้อ หลักๆที่ฟาร์มทำจะมีเห็ดหลินจือและถังเช่าโดยการเน้นเรื่องคุณภาพของดอกเห็ด